Så ska Alliansen spara in på kulturen

Stadsbiblioteket i Göteborg får minskade öppettider och minskad programverksamhet nästa år som del i besparingar i Alliansens budget.