Så ska kommunen spara elva miljoner

Minskade föreningsbidrag, nedläggning av Xperiment, sänkt elevpeng, mindre pengar till öppna förskolan och minskat anslag till kultur. Besparingarna inom bildningsförvaltningen kommer att påverka alla verksamheter.