Sala ska spara 25 miljoner inom skola och utbildning

Sala kommun går back ekonomiskt och i år ska 25 miljoner kronor sparas på barn och utbildning. Nu finns ett förslag om hur skolnämnden ska minska kostnaderna.