Samverkan – nyckelord i regionala kulturplanen

Samverkan är ett nyckelord i den nya regionala kulturplanen som antas av regionfullmäktige 25 oktober. Samverkan med statens kulturråd – genom kultursamverkansmodellen. Samverkan med andra regionala politikområden – genom en tydligare koppling till den regionala utvecklingsstrategin. Samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer – för en gemensam kulturutveckling i hela läne