Sången är en väg in i språket

Linköping Under hösten har körsång blivit ett sätt för nyanlända barn att komma närmare det nya landet, och det nya språket. Till våren hoppas nu Kulturskolan att verksamheten ska få fortsätta.