Satsa på kulturskolan i höstbudgeten!

debatt Vi vill uppmana regeringen att återinföra det statliga bidraget om 100 miljoner per år för att kunna fortsätta arbetet för en inkluderande kulturskola som når alla barn, skriver närmare 60 företrädare för kultursektorn i ett upprop.