Satsa på kulturskolan i höstbudgeten!

Vi vill uppmana regeringen att återinföra det statliga bidraget om 100 miljoner per år för att kunna fortsätta arbetet för en inkluderande kulturskola som når alla barn, skriver närmare 60 företrädare för kultursektorn i ett upprop.

Ett flertal kulturarbetare kräver satsning på kulturskolan i höstbudgeten.

Läs artikeln på Dagens Arena

Barn på flykt 1