Satsning på lärarkompetens i regeringsförslag för Kulturskolan

En höjning av kompetensen för lärarna inom Kulturskolan för att kunna bredda utbildningarna och förbättrad tillgång av verksamheten i hela landet. Det är två av förslagen i den nationella strategi för verksamhetens framtid som utarbetats av regeringen – som dock inte innehöll några nya reformer.