Seminarier om konst i offentliga rum

Konferens om konst i offentliga rum den 26e november.

Halmstads Internationella Gatuteater Festival genomför kontinuerligt seminarier om konst i offentliga rum. I den tredje versionen PUBLIC(3) fokuserar vi på deltagande och inkluderande processer. Det handlar om den samtida konsten i okonventionella miljöer och arbetet med inkluderande kreation och process i den samma. Seminariet genomförs 26e november. Information och anmälan.