Simhall och skola kan läggas ner

Lägga ner simhallen. Avveckla musikskolan. Stänga Gualövs skola. Stänga Drejaren. Stänga nattis. Det är några förslag på besparingar som lyfts fram. Ett alternativ skulle vara en höjning av skatten.