Självstyre och barnperspektiv

Kommunerna får ökade möjligheter att själva styra över sin verksamhet. Det är en konsekvens av statsbudgeten.