Ska utreda kulturskolan på Orust

OrustDen verksamhet som bedrivs inom kulturskolan på Orust kommer att förändras från och med nästa läsår. Det blir inte längre möjligt att spela instrument på skoltid. Nu ska konsekvenserna av detta utredas.