SKL ordnar rådslag om kulturskolan

SKL har bjudit in till ett rådslag för att diskutera kulturskolornas utmaningar och framtid. Inbjudan har gått ut till samtliga ordföranden i kulturnämnd, utbildningsnämnd eller motsvarande politiker med ansvar för kulturskolan samt ansvarig förvaltningschef.

Den 11 maj arrangerar SKL ett rådslag för kultur- eller utbildningsnämndsordföranden samt kulturchefer för att diskutera kulturskolornas utmaningar och framtid. Kulturskolans verksamhet är under ständig utveckling och förändring och SKL ser därför ett behov av att samla ledande företrädare för verksamheten för ett samtal om kompetens, behov av utökad mångfald vad gäller utövare och kulturuttryck samt behov av statistik och forskningsinsatser. Anmälan finns här.

temp_004.jpg