Skolinspektionen får inte rasera kulturskolan

Skolinspektionen fyller en viktig funktion som kontrollmyndighet. Ibland undrar jag dock vad Skolinspektionen håller på med och om inte paragrafrytteriet går lite väl långt. Man får inte bli så fyrkantig i sitt uttolkande av skollagen att resultatet snarare blir kontraproduktivt än till gagn för eleverna.