Skolinspektionens beslut oroar i länet – ingen kulturskola på skoltid: "Då kommer en stor del av våra elever inte kunna delta"

Ingen kulturskoleundervisning under skoltid – så tolkar Skolinspektionen skollagen. Men i Jämtlands län har samtliga kommuner kulturskoleundervisning under skoltid.