Slöjden stärks - Västra Götalandsregionen genomför Slöjdlyftet

Kulturnämnden satsar en miljon för att stärka slöjden i Västra Götaland. Västarvet ansvarar för att genomföra satsningarna.