Sned rekrytering med musikchecken

S och MP anser att musikchecken skapar geografisk snedrekrytering till musikundervisningen.