Sofia Cedervalls avhandling

Sofia Cedervall, filosofie doktor, disputerade vid University of Chester. Hon är adjunkt i drama vid HSD och projektleder Kulturskoleklivet vid Stockholms universitet.