Sorsele utreder kulturskola – har haft svårt att hitta lärare

Regeringen förslår en satsning för att kunna utbilda fler kulturskolelärare. Sorsele som är en av de kommuner som saknar kulturskola menar att bristen på lärare med rätt kompetens varit ett problem. – Vi ska utreda i vår möjligheterna att starta en kulturskola i vår, säger Pär Röckner, fritids- och kulturchef i Sorsele.