Spela på skoltid

Frågan om att kunna få ha kulturskoleundervisning under skoldagen har flitigt diskuteras den senaste tiden. Bland annat på grund av Skolinspektionens beslut angående Gislaved. Nu har utbildningsministern kommenterat frågan.

Kulturskolerådet har omedelbart agerat i frågan och arrangerat ett möte mellan Gislaveds Musikskola och SKL samt Statens Kulturråd. Vidare har Kulturskolerådet fört en dialog med berörda myndigheter och departement men också ställt frågor till samtliga politikers partiers talesperson i kulturfrågor kring vad de är beredda att göra i frågan.

– Att slå sönder ett framgångsrikt femtioårigt samarbete mellan skola och kulturskola får oerhörda konsekvenser. Nu måste man på nationella nivå utreda frågan, menar Jalle Lorensson som är Kulturskolerådets ordförande.

Nu har också utbildningsministern kommenterat frågan.

– Självklart ska kulturskolans undervisning kunna ske inom ramen för elever­nas skoldag eller i nära anslutning till den. Det är positivt att kulturskolan bedriver sin undervisning på skolorna så att elever inte behöver vara beroen­de av att ta sig till en annan plats, kanske långt ifrån sitt hem, för att ta del av kulturskolans verksamhet, skriver Anna Ekström, Utbildningsminister.

Kulturrådet och Skolverket tittar nu på vilken information som kan ges till kommuner och väntas ha klart detta i oktober.

– Läget känns lite oklart och det bra att man på nationell nivå undersöker saken ordentligt. Om möjligheten att ha kulturskoleundervisning under skoldagen försvinner riskerar många unga att förlora möjligheten att delta och det vore väldigt väldigt trist, säger Torgny Sandgren på Kulturskolerådet.

Läs ministerns kommentar

Anna Ekström