Start för utredningen för mer jämlik kulturskola

Det blir Monica Lindgren som ska utreda hur staten ska ge stöd till en mer jämlik kulturskola. Hon forskar om musikpedagogik och har själv jobbat som lärare på kulturskolan.

Monica Lindgren är professor i musikpedagogik, finns vid Göteborgs universitet och forskar just nu om El Sistema. Hon är erfaren forskare och utredare i kulturfrågor och har själv jobbat som lärare på kulturskolan.

Det var vid en konferens om barnkultur i april som kulturminister Alice Bah Kuhnke berättade att det blir Lindgren som utreder en nationell strategi för kulturskolan.

‒ Vi vet att många av er som sitter här kommer att vilja och också ges möjlighet att komma till tals, sa ministern när hon mötte ett 80-tal företrädare för institutioner och myndigheter, kulturarbetare och andra aktörer.

Ett återkommande budskap är att regeringen vill jämna ut villkoren mellan olika kommuner. Det är som bekant dramatiska skillnader både i avgifter och erbjudanden beroende på var i landet och i vilken stadsdel man råkar födas.

Utredningen ska kartlägga hur verksamheten ser ut och visa på hinder för barn och ungdomar att delta, och hur de kan sänkas. Det kan gälla avgifter, köer, social bakgrund, kön etcetera.

Utredningen ska föreslå hur man kan säkra tillgång till utbildade lärare. Det ska ges förslag på en nationell strategi för hur hela det här området skulle kunna samordnas. Det kan finnas både fördelar och nackdelar med att lagstifta om alla kommuners ansvar för kulturskolan. Utredningen ska redovisa båda sidor av myntet.

Utredaren Monica Lindgren har jobbat med många projekt kring estetik och undervisning. Ett av de senaste uppdragen gällde estetiskt lärande inom lärarutbildningen. Hon har också nyligen för Skolverkets räkning gjort en nationell ämnesutvärdering i musik, som publiceras i år.

Monica Lindgren har jobbat både i grundskolan och kulturskolan, och även som lärare vid lärarutbildningar.

När utbildningsminister Gustav Fridolin gästade Kulturskolerådets riksmöte nyligen kommenterade han de 100 utlovade miljonerna i statligt stöd till kulturskolorna som försvann i röran kring regeringsbildningen i höstas. Ambitionen finns kvar, hävdade han i en intervju med Kulturskolan Magasin. Pengar ska komma redan 2016.

− Ja, det är förhoppningen, sa Gustav Fridolin.

Utredningen ska dock inte vara klar förrän i september 2016, så frågan är hur länge kommunerna kommer att få vänta på extra miljoner från statskassan.

 Läs mer:

Pressmeddelande. http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/258521

Direktiv: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/258522

Alice Bah Kuhnke