Statligt stöd breddar kulturskolan

Stödet har lett till ett breddat utbud, fler elevplatser och särskilda satsningar på målgrupper som annars har svårt att hitta till kulturskolan, skriver Amanda Lind och Anna Sibinska.