Statsbidrag till kulturskolor!

Deadline för ansökan 19 augusti

Ansökan i augusti och besked i september.

Riksdagen har nu godkännt regeringens vårändringsbudget och att återinföra Kulturskolebidraget. Kulturrådet kommer att prioritera redan pågående projekt inom kulturella och konstnärliga uttryckssätt. Kulturrådet kommer sedan att ta emot ansökningarna 5-19 augusti och ha en förenklad bidragsprocess.

Mer information hittar ni på Kulturrådets webb

 

pengar