Statsbidrag till kulturskolorna tas bort

I statsbudget för 2019 görs en nedskärning på 100 miljoner till kulturskolorna.

Den 12 december röstade riksdagen igenom M:s och KD:s gemensamma budgetreservation för 2019. På kulturområdet betyder det en nedskärning på 200 miljoner. Den största andelen, 100 miljoner, görs på barn och ungas kulturutövande i kulturskolan.

– Moderaterna hävdar att det statliga anslaget inte nått rätt målgrupp och nu ska bort. Kulturskolerådet menar att den bakomliggande analysen är felaktig och ger en skev bild av verkligheten bakom nedskärningarna i budgeten, säger Torgny Sandgren på Kulturskolerådet

Enligt Statens kulturråd, som hanterar bidraget, har pengarna i första hand gått till att nå målgrupper som tidigare inte deltagit i kulturskolans verksamhet, exempelvis barn med funktionsnedsättningar och nyanlända. Många kommuner har också startat nya samarbeten med verksamheter som fritidsgårdar och bibliotek men även med det civila samhället i syfte att nå nya målgrupper och utveckla verksamhetsformerna.

– Det är kommunerna som tar det stora ekonomiska ansvaret men vi menar att det finns ett behov av statliga utvecklingspengar och att bidraget verkligen kan bidra till att nå nya målgrupper, bredda verksamheten och hitta nya samverkansformer. Vi kommer fortsatt att verka för att det ska finnas ett statsbidrag, menar Torgny Sandgren.

Kulturskolerådet har reagerat på budgeten bland annat i:

Debattartikel i Aftonbladet

SVT

Sveriges Radio

 

 

Barn elevföreställning rikskonferens