Stockholms stad drog in på kulturen – lägger till två miljoner igen

Nästan 25 miljoner kronor fick kulturförvaltningen i Stockholms stad i uppdrag att spara in under 2019, något som väckte stark kritik hos oppositionen och personal. När budgeten lades för 2019 visste man inte att statsbidraget på 4,5 miljoner skulle utebli. Besparingarna blev för stora, inser man nu.