Stöd till kulturskolor försvinner

Flera satsningar hos kulturskolor i länet kommer inte att kunna fortsätta efter att det statliga kulturskolebidraget tas bort.