Stödpengar till satsningar på skolbio

Svenska Filminstitutet har fattat beslut om höstens stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga. Totalt fördelades 1 408 000 kronor till 20 olika projekt runt omkring i landet. Nära hälften av de beviljade ansökningarna har tilldelats kulturskolor som startar upp film som ämne.(TT)