Stora besparingar inom skolan i Ö-vik – kulturskolan och Komvux gymnasium hotas av nedläggning

Kristina Rastbäck, chef på bildningsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun.Bildningsnämnden/-förvaltningen går in i 2019 med ett underskott i budgeten på i storleksordningen 40 till 50 miljoner.