Stora skillnader i satsningar på kulturskolan Om P4 Göteborg

Göteborgskommunernas satsningar på musik- och kulturskolan varierar kraftigt. Tjörn hamnar i topp med närmare 500 kronor per invånare, medan Stenungsund lägger dryga 150 kronor per invånare.