Stora skillnader mellan kulturskolorna - P4 Kalmar

Kulturskolans utbud av kurser varierar kraftigt, både i landet och i Kalmar län.