Stort intresse för nytt statsbidrag

Kulturrådet ska i november fördela 100 miljoner till kulturskolorna. Ansökningstrycket har varit stort. 191 kommuner har ansökt om totalt 223 miljoner. 

För första gången i svensk historia fördelas ett statsbidrag till kommunernas kulturskoleverksamhet. Runt 200 miljoner skall fördelas under 2016 och 2017. Inför fördelningen av bidrag 2016 hade 191 kommuner sökt stöd på sammanlagt 223 miljoner. Beslut om bidraget kommer i november. Kommunerna vill bland annat använda bidraget för möjliggöra att nyanlända barn och ungdomar, liksom unga med sämre socioekonomiska förutsättningar, kan ta del av kurser och gruppaktiviteter till lägre eller ingen avgift.

Läs mer: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Bidrag-till-musik-och-kulturskolor/