Strängnäs kulturskola kan stå modell i Östafrika – rektorn: "Ett nytt Sida-projekt, månne?"

Kulturskolan väckte intresse i kommunens vänortsutbyte med Dar es Salaam. Nu undersöks möjligheten att tillsammans starta en liknande skola i Östafrika.