Studie visar positiva resultat för Ung kultur

Som ett led av omorganiseringen av kulturskoleverksamheten i Täby har det nyligen genomförts en studie för att kartlägga verksamheten och målgruppernas behov. Resultatet visar bland annat att de allra flesta elever på Ung kultur tycker att verksamheten är bra, relevant och angelägen – vilket går hand i hand med de uppsatta målen.