Studio 17 gör att kulturskolan når fler

Vid dockteaterverksamheten kommer många ämnen till användning. Dockorna börjar bli klara. Nu ska berättelsen skapas.