Styrande styre

Att mötas i och genom kulturen är ett fantastiskt sätt att se både andra och sig själv”
Styrande styre.

Så fick vi då en regering efter en historiskt lång process. En överenskommelse låste upp status quo och det största partiet tillsammans med de minsta, hittade 73 bärande punkter att vara överens om. Visserligen måste detta ske utifrån de mellanstora partiernas budget. Ett enda parti hade till slut avgörandet i sin hand. På ett sätt kan man säga att alla partier fick en liten del av kakan. Eller hade en del i soppan… 
Runt om i landet har alla kommuner också nya nämnder och nya politiker. Vi som arbetar i politiskt styrda verksamheter tänker alltid i fyra-årscykler. I veckan hade jag äran att få träffa våra nya lokala politiker här i Solna som nu tar plats i kultur- och fritidsnämnden. I en bra presentationsdag fick alla möjlighet att träffa verksamhetsföreträdare och samtala om aktuella frågor. Jag kunde notera att det var en mycket stor bredd på förståelsen av vad en kulturskola är för något. Flera hade själva varit elever eller hade barn som deltog. En person arbetar själv inom området och vikarierar ibland hos oss, några hade en diffus uppfattning, men flera hade aldrig hört talas om begreppet kulturskola. Jag tänker att det är en tillgång ur flera perspektiv. Den som är insatt har kortare startsträcka till att kunna greppa det som är relevant, men den som är oinsatt är också en tillgång. En genuin nyfikenhet driver på ovanliga frågor och tvingar alla att tänka utanför boxen.
Men det är naturligtvis en utmaning att sätta sig in i området man ska styra över. Det är roligt att vi har fått en kultursminister som är engagerad och kunnig, både i politisk retorik och i kulturfrågor. Förhoppningsvis kan hon bidra till att vi får tillbaka den helhetssyn på en nationell strategi för kulturskoleverksamhet som propositionen 2017/2018:164 angav. Avslutar gärna med ett fint citat av kulturminister Amanda Lind: »Ett av de bästa sätten att rusta oss mot de krafter som vill begränsa oss, är att mötas. Att mötas i och genom kulturen är ett fantastiskt sätt att se både andra och sig själv.