Sundsvalls Kulturskola kan skäras ned med en tredjedel: "Vi får invänta ett politiskt beslut"

Sundsvalls kommun står inför en rejäl besparing, när 300 miljoner kronor och kanske mer ska kapas ur budgeten de närmaste åren. Ett av förslagen från barn- och utbildningsnämnden är att ta bort sammanlagt 10 miljoner av kulturskolans nu ca 27 miljoner kronor.