Svårare för kulturskolor att nå alla barn när undervisningen oftare sker utanför skoltid

Att få undervisa i skolan och i anslutning till skoltid är viktigt för att nå fler elever, uppger många av Sveriges kulturskolor i Kulturnytts enkät. Men bara drygt två tredjedelar av kulturskolorna kan göra det.