Tack för senast!

Vi vill ta gemensamma tydliga kliv framåt inom alla områden som krävs för att förena en stark tradition och erfarenheter av lärande och kulturskapande med nyskapande verksamheter i en fräsch samtidsanda.

Vad roligt det var att få möta alla underbara kollegor på årets rikskonferens. Du som inte hade möjlighet att vara med i Eskilstuna kan ta del av referat och artiklar i detta nummer av Kulturskolan Magasin. Det var en i många stycken helt unik konferens. För första gången i föreningens historia gästades vi av landets utbildningsminister som i invigningstalet underströk betydelsen av barns och ungdomars möjligheter till kulturutövande. För andra gången i föreningens historia bytte föreningen namn. 1997 tillkom Sveriges Musik- och kulturskoleråd från det tidigare ledarnätverket och nu på årsmötet fattades ett enhälligt beslut att heta Sveriges Kulturskoleråd. Till vardags Kulturskolerådet – utan förkortning. Nu ska inget förkortas längre utan vi är vad vi heter. Vi vill ta gemensamma tydliga kliv framåt inom alla områden som krävs för att förena en stark tradition och erfarenheter av lärande och kulturskapande med nyskapande verksamheter i en fräsch samtidsanda. I den nya visionen som antogs på årsmötet är siktet ett tydligare fokus på barns och ungdomars likvärdiga möjligheter till kulturutö- vande. Kulturskolerådet ser fyra områden som är strategiskt viktiga att prioritera: kompetensförsörjning, behovet av ökad tillgänglighet och mångfald, nationell statistik och utvärdering för att tillsammans med politiker och förvaltningschefer diskutera kulturskolans framtid. Aldrig har så många krafter samverkat i samma riktning. När skickliga politiker använder sin formuleringsförmåga för att ge röst åt det som vi så länge försökt göra oss hörda kring, tar det skruv på nya sätt. När barn och unga får ett reellt inflytande i våra olika processer skapas nya perspektiv som ger vitaliserande kraft. När hjärnforskningen presenterar nya rön kring inlärning och konsekvens av att träna estetiska språk, då vidimeras mång- årig erfarenhet från golvet och ställs på vetenskaplig grund. Böjda trötta ryggar har sträckt på sig. Det är ny glöd i blicken när vi möts. En ny viktig känsla förenar oss. Det är fler som ser och bekräftar arbetet med att utrusta Sveriges unga med viktiga estetiska språk.