Tingsryds Kulturverkstan kan visa vägen för Gislaved

I Tingsryds kommun behöver inte eleverna avbryta pågående lektioner för att kunna gå på musikundervisning. Kommunens Kulturverkstan erbjuder större tillgänglighet men barn och ungdomar är mer beroende av föräldrarnas engagemang.