Trollhättan startar El Sistema

Regeringen har avsatt cirka 100 miljoner kronor årligen i utvecklingsbidrag till kommunala kulturskolor i syfte att göra kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Kulturskolan N3 i Trollhättan har fått 800 000 kronor för att införa El Sistema.