Tummen ner för kulturcheck

LUND Efter många turer ska nu införandet av en kulturcheck åter upp i kommunstyrelsen för beslut.