Två nya kommunala chefer tillträder efter sommaren: "Många utmaningar"

Lagom då semesterperioden är över blir det vaktavlösning på ett par av kommunhusets chefsstolar. Förre fastighetschefen i Ljusdal, Anders Berg, blir ny chef för gata-park, och Elin Sundberg tillträder den nyinrättade kulturchefstjänsten. – Det känns jättekul, säger Elin Sundberg, som börjar nya jobbet den 19 augusti.