Typiska kulturskoleeleven: barn till högutbildade föräldrar

Barn till föräldrar som har vidareutbildat sig efter gymnasiet går oftare på Kulturskolan än andra barn. I hög utsträckning är de också födda i Sverige. Det slås fast i en ny studie från Göteborgs universitet.