Underskott på 17 miljoner

SÖDERKÖPING Söderköpings kommun visar ett minusresultat på 17 miljoner kronor för 2018. Neddragningar väntar och redan nu föreslås att Vetenskaparna avvecklas och Kulturskolan samt elevhälsan bantas.