Ungas slöjdintresse ska utvecklas

En ny slöjd- och bildkurs startar i Kulturskolans regi med Yvonne Amper och Henning Persson som ledare.