Ungdomar gör informationsfilmer för nyanlända

Sommarjobbande ungdomar i Hässelby-Vällingby gör just nu filmer för folk som är bosatta i stadsdelen. Utifrån samtal med stadsdelsförvaltningen skapar de informationsfilmer som ska hjälpa nyanlända att hitta till stadsdelens olika verksamheter. Med hjälp av filmerna kommer målgruppen att få inblick i Medborgarkontoret, kursen Föräldraskap i Sverige, öppna- och introduktionsförskolan.