Ungdomsorkestern kan bli historia – kämpar för sin existens

Stockholms ungdomssymfoniorkester kan tvingas lägga ner sin verksamhet. Foto: Mostphotos