Uno Karlsson ny kulturskolechef i Haninge kommun

Foto: Privat. Uno Karlsson ny kulturskolechef i Haninge kommun.