Utlysning av kulturskolebidraget

Kulturrådet har fått i uppdrag förbereda ansökningsomgång för Kulturskolebidraget. Vi tar emot ansökningar 4-17 juni, och beslutar i augusti – under förutsättning att riksdagen antar vårändringsbudgeten.