Valet är över - nu ska 27 miljoner sparas Älvdalen

Innan valet nämndes underskottet som måste hanteras, men de skarpa förslagen som väntade hanterades försiktigt. Nu finns dock en förteckning över vad som kan vänta och det är tung läsning.